FUE SAÇ EKİMİ (Follicular Unit Extraction)

Saç ekiminde kullanılan en eski yöntemlerden biridir.

İşlem sonrasında herhangi bir kesik veya dikiş izi oluşmaz, iyileşme süresi maksimum hızdadır.

Saç ekiminin uygulama süresi, ekim alanına göre değişkenlik gösterse de ortalama 4-6 saattir. Hasta daha sonrasında evine dönebilir.

Sonuçları DHI ve SAPPHİRE yöntemlerine göre daha seyrektir.

Bu yöntemde;
Düşük devirli mikro motorlar ile saç kökleri toplanır.

Düz kesiler atıldıktan sonra silit aracılığı ile kanallar açılır.

Açılan kanallara penset yöntemi ile toplanan saç kökleri nakledilir.

Sedasyon anestezi yardımı ile hiçbir ağrı ve acı hissetmeden ameliyatınız gerçekleşir.

Sedasyon nedir?
“Sedasyon tanı veya tedavi amacıyla uygulanacak girişimler sı­rasında hastaların ağrı, rahatsız edici his ya da sesleri duymaması, sonrasında hatırlamaması ve girişim sırasında hareketsiz kalmalarının sağlanması amacıyla oluşturulan uyku benzeri durumdur.”

Sedasyonun genel anesteziden nasıl bir farkı vardır?
“Sedasyon oluşturmak için uygulanan ilaç miktarı ve ilaç uygulama süresi genel anesteziye göre daha azdır. Hastalar, sedasyonun derinli­ğine göre değişmekle birlikte, işlem sırasında sözlü emirlere kolayca yanıt verebilirler, solunum fonksiyonları etkilenmez ve tamamıyla bilinç kaybı yaşamazlar.